Kamenictví KUBALAKamenictví KUBALAKamenictví KUBALAKamenictví KUBALAKamenictví KUBALAKamenictví KUBALAKamenictví KUBALAKamenictví KUBALA

Kamenické práce

Zvonice 07/2010

Další zajímavou realizací firmy Kamenictví Kubala byla pro obec Roudnice u Hradce Králové originální sochařská díla dvou zvonic. Jednalo se o rekonstrukci původních dřevěných zvonic, ze kterých byly použity dva zvony.

Výroba náhrobků

Výroba a montáž náhrobků z přírodního kamene – včetně veškerých kamenických prací souvisejících (opravy, přebrušování, rovnání, výměna doplňků, keramické fotografie, velké množství nových druhů písma a ornamentů, dosekávání podle stávajících nápisů aj.).

Kamenosochařské práce

Originální výroba a opravy - plastiky, mísy, erby, dveřní ostění, sochy, kříže, restaurování sochařských děl.